medarbetare

 

Magnus Åkerman
Försäkringsmäklare samt verkställande direktör i Åkerman & Partners AB.

Ansvarsområden: Upphandling, koordinering och daglig skötsel av kundföretagens försäkringar.

Specialområden: Ansvars- och produktansvarsförsäkring i Nordamerika. Immateriella försäkringar. Hög kompetens också inom andra sakförsäkringsområden såsom egendom, avbrott, VD och styrelseansvar.

Under sin tid som verkställande direktör i Alexander & Alexander AB (1986-88) hade Magnus Åkerman ansvaret för flera svenska multinationella företags sakförsäkringskonton.

Personlig målsättning med arbetet: Kunden ska ha en enda mäklarkontakt som är kunnig och kreativ nog att lösa alla kundens försäkringsfrågor.

div30.jpg (287 bytes)
Jonas Åkerman
Styrelseledamot.

Jonas Åkerman har arbetat som konsult och mäklare till svenska storföretag i över trettio år. Han har dessutom varit ordförande i tjugo år i nuvarande Svenska Försäkringsmäklares Förening. Han har suttit i styrelsen för ett antal captivebolag samt är från och med juni 1998 "Chairman of the Committee on Insurance Issues" och "Vice-Chair of the ICC Commission on Financial Services and Insurance" i Internationella Handelskammaren i Paris.

 

Berndt Ek
Försäkringsmäklare.

Anställd i företaget och handlägger liv- och pensionsförsäkringsfrågor.