länkar

 

Elekta AB är ett börsnoterat svenskt företag globalt verksamt inom avancerad medicinsk teknik.

Atlas Copco är en multinationell industrigrupp av företag som tillverkar kompressorer, byggnads- och gruvutrustning, verktyg och monteringssystem.

Stora Enso är ett av världens ledande skogsindustriföretag. Företaget bildades i slutet av 1998 i en sammanslagning av finska Enso och svenska STORA.

div30.jpg (287 bytes) Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg, kemi och fibrer. Också en av marknadsledarna globalt sett.

Svenska Försäkringsmäklares Förening är en sammanslutning av medlemsföretag inom försäkringsmäkleri. Jonas Åkerman, nestorn i den svenska försäkringsbranschen, grundade föreningen.