om företaget

 

Vi är försäkringsmäklare med speciell inriktning på sakförsäkringar för såväl internationellt som nationellt verksamma företag företrädesvis inom medicinsk teknik.

Eftersom Åkerman & Partners är ett kunskaps- och kvalitetsföretag är vår målsättning att ständigt förbättra våra

div30.jpg (287 bytes) tjänster och vår service till kunderna. Vi vill på ett smidigt och engagerat sätt ge våra kunder vår kunskap, kompetens och kreativitet och därigenom vara delaktiga i kundföretagens framgång och expansion.

Hjärtligt välkommen till Åkerman & Partners AB!